DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Huỳnh Thanh Liêm

Tây Ninh

10

2

Đặng Thế Anh

Tây Ninh

10

3

Nguyễn Tấn Đạt

Tây Ninh

1

4

Lê Tấn Phát

Tây Ninh

10

5

Hải

TP HCM

10

6

Nguyễn Thị Thuý Duy

Tây Ninh

1

7

Trương Văn Thắng

Tây Ninh

0

8

Ta

Yên Bái

0

9

Phạm Lê Anh Khoa

Tây Ninh

0

10

Lê Thị Hà Thanh

Tây Ninh

0

11

Phan Thành Khang

Tây Ninh

10

12

Nguyễn Trần Thanh Nhã

Đồng Tháp

8

13

Trần Đình Hải

TP HCM

10

14

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

0

15

Nguyễn Xuân Quỳnh

Tây Ninh

10

16

Nguyễn Lê Tiến

Long An

4

17

Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai

2

18

Lê Tuấn Anh

Tây Ninh

1

19

Nguyễn Thượng Toàn

Tiền Giang

2

20

Vũ Minh Hiển

Hà Nội

2

21

Trương Nhựt Kim Long

Tây Ninh

1

22

Nguyễn Kim Trâm

Tây Ninh

1

23

Trần Thanh Trí

Tây Ninh

1

24

Thái Hùng Danh

Bình Dương

9

25

Nguyễn Văn Kỳ Nam

An Giang

10

26

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

2

27

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

6

28

Lechanhminhdmc@gmail.com

Tây Ninh

10

29

Thi

TP HCM

1

30

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

10

31

Ngô Thị Thuý

Tây Ninh

4

32

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

7

33

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

10

34

Nguyễn Đình Phong

TP HCM

0

35

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

9

36

Trần Võ Quang Phú

TP HCM

3

37

Đặng Hồng Long

Bình Dương

6

38

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

3

39

Lee

Yên Bái

0

40

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

10

41

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

10

42

Tống Trần Sơn

TP HCM

1

43

Levanhai1977tn555@gmail.com

Tây Ninh

10

44

Bùi Văn Nghiệp

TP HCM

10

45

Nguyễn Thị Bích Hằng

TP HCM

10

46

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

10

47

Nguyễn Vũ

Tây Ninh

10

48

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

4

49

Bùi Duy Thanh

Bình Dương

1

50

Thạch Mình Lễ.

TP HCM

0